Druki do pobrania

Szanowni Państwo,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce wprowadza możliwość otrzymywania korespondencji drogą elektroniczną w formie krótkich wiadomości, informacji i powiadomień za pomocą wiadomości SMS oraz drogą mailową na podany adres e-mail.
E-korespondencja gwarantuje szybsze i tańsze dotarcie dokumentów do odbiorcy, jest to również inicjatywa proekologiczna. W tym celu osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymanie korespondencji drogą elektroniczną wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i informacja o przetwarzaniu danych osobowych w stosunku członkostwa, z tytułu posiadania tytułu prawnego do lokalu lub korzystania z lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab”.
Druki dostępne są w biurze Spółdzielni (pokój numer 10) oraz na naszej stronie internetowej
www.smkorab.pl – zakładka Druki do pobrania.
Po otrzymaniu zgody Spółdzielnia będzie mogła na prośbę osoby zainteresowanej przesyłać na wskazany adres e-mail pism w sprawach członkowskich, informacji o wysokości opłat eksploatacyjno – remontowych, informacji o saldzie rozrachunków, rozliczeń kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz energii cieplnej, spraw technicznych i administracyjnych i innych związanych z użytkowaniem lokalu, natomiast na podany numer komórkowy krótkich wiadomości, informacji i powiadomień.
Należy jednak podkreślić fakt, że korespondencja elektroniczna jest jedynie dodatkowym sposobem przekazywania informacji. Skorzystanie z tej opcji nie zwalnia z obowiązku przyjmowania korespondencji w zwykłej formie papierowej, którą Spółdzielnia zobligowana jest stosować.

Informacja do lokatorów korespondencja elektroniczna

Pobierz druk „Korespondencja elektroniczna”

Pobierz druk „Korespondencja na wskazany adres”

Pobierz druk „Rezygnacja z adresu do korespondencji”

Pobierz druk „Rezygnacja z korespondencji elektronicznej”

Pobierz druk „Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych”

Pobierz druk „Klauzula informacyjna”

Pobierz „Pełnomocnictwo”

Pobierz „Wniosek o zwrot nadpłaty”

Korespondencja elektroniczna dotycząca wysyłania faktur