Praca

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce zatrudni od dnia 02.01.2023r. .
pracownika na stanowisko ds remontów i inwestycji

Od kandydatów oczekujemy:
– wymagania niezbędne
• wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne;
• umiejętność obsługi programów do kosztorysowania;
• umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
• podstawowa znajomość przepisów obowiązujących w dziedzinie budownictwa
• mile widziane uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:
• utrzymywanie stałego nadzoru technicznego nad obiektami zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
• uczestniczenie w okresowych przeglądach;
• planowanie robót remontowych;
• nadzorowanie, dokonywanie odbioru i rozliczenia robót remontowych;
• uczestniczenie w procesie inwestycyjnym: przygotowanie procesów inwestycyjnych i uczestnictwo w realizacji;
• przygotowanie i nadzór nad projektami unijnymi.

Kandydatom oferujemy:
• umowę o pracę na czas nieokreślony;
• wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,
• miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce ;
• specyfika pracy: praca biurowa, praca w terenie.
• przewidywany termin zatrudnienia: od dnia 2 stycznia 2023r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:
• Curriculum Vitae (CV);
• list motywacyjny;
• podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie ze wzorem znajdującym się poniżej

Termin składania dokumentów do dnia 30.11.2022r.

Pobierz klauzulę informacyjną