Selektywne zbieranie odpadów komunalnych

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ W 2022r (pdf)

• w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 8:00 – 16:00
• we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 – 17:00
• w soboty (z zastrzeżeniem sobót wolnych ustawowo) w godzinach 10:00 – 14:00