Organy Spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce :

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Lech Zając
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Urszula Gierwiatowska
 • Sekretarz – Elżbieta Kuczmińska

Komisja Rewizyjna :

 • Przewodnicząca – Agnieszka Chojnacka
 • członek – Elżbieta Kuczmińska
 • członek – Zbigniew Margol
 • członek – Grzegorz Woźniak

Komisja GZM i Inwestycji :

 • Przewodniczący – Dorota Sawicka
 • członek – Urszula Gierwiatowska
 • członek – Czesław Gleń
 • członek – Wiesław Skonieczny

Komisja Przetargowa :

 • Przewodniczący – Anna Kiepuszewska
 • Z-ca Przewodniczącego – Adam Jakubiak
 • członek – Anna Rola
 • członek – Dorota Sawicka
 • członek – Czesław Gleń
 • członek – Lech Zając

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce :

 • Prezes – Daniel Król
 • Kierownik GZM – Anna Kiepuszewska
 • Członek Zarządu – Justyna Malinowska