Organy Spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce :

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Lech Zając
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Teresa Świeboda
 • Sekretarz – Elżbieta Kuczmińska

Komisja Rewizyjna :

 • Przewodnicząca – Agnieszka Chojnacka
 • członek – Agata Jakubowska
 • członek – Teresa Świeboda
 • członek – Grzegorz Woźniak

Komisja GZM i Inwestycji :

 • Przewodniczący – Łukasz Krawczyk
 • członek – Wiesław Skonieczny
 • członek – Czesław Gleń
 • członek – Elżbieta Kuczmińska

Komisja Przetargowa :

 • Przewodniczący – Anna Kiepuszewska
 • członek – Dorota Sawicka
 • członek – Anna Rola
 • członek – Agata Jakubowska
 • członek – Teresa Świeboda
 • członek – Czesław Gleń

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce :

 • Prezes – Daniel Król
 • Kierownik GZM – Dorota Sawicka
 • Członek Zarządu – Justyna Malinowska