Walne zgromadzenie

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce uprzejmie informuje, że w dniach 19, 20, 21 czerwca 2023r. o godzinie 16:00 w siedzibie Spółdzielni w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zgodnie z ustawą z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z 2023r., poz. 438) i Statutem Spółdzielni, uchwalonym na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce w dniu 18 lipca 2018r., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 września 2018r. (numer KRS:0000089752).

1.-Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia

2.-Najistotniejsze regulacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

3.-Sprawozdanie Zarządu_2022

4.-Sprawozdanie finansowe_2022

5.-Protokół z badania sprawozdania finansowego

6.-Uchwała RN ocena sprawozdania finansowego

7.-Sprawozdanie Rady  Nadzorczej 2022

8.-Uchwała przyjęcia sprawozdania Zarządu

9.-Uchwała zatwierdzenie sprawozdania finansowego

10.-Uchwała przyjęcie sprawozdania rady nadzorczej

11.-Uchwała podział  zysku za 2022

12.-Uchwała absolutorium Król

13.-Uchwała absolutorium Sawicka

14.-Uchwała absolutorium Malinowska

15.-Pełnomocnictwo na WZ

Zgłoszenie delegata WZ

Zgłoszenie kandydata WZ

Zgłoszenie przedstawiciela WZ

Lista kandydatów WZ