Dokumenty

Uchwała nr 11 2019 Rady Nadzorczej

Regulamin ustanawiania parkingów na nieruchomościach SM Korab

Ustka, dnia 24 czerwca 2019r.


Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” (aktualizacja grudzień 2018)

Oryginał Statutu jest do wglądu w SM „Korab” w Ustce, ul.Grunwaldzka 10.


Regulamin najmu lokali mieszkalnych w SM Korab w Ustce


Zmiana do Regulaminu porządku domowego

Regulamin porządku domowego


Regulamin ustalania kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Korab” w Ustce.


 Regulamin Rady Nadzorczej


Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce


Regulamin korzystania z garaży w SM Korab


Regulamin tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych oraz obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce.

Regulamin tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego
Aneks nr 1 do regulaminu tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego
Aneks nr 2 do regulaminu tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego
Aneks nr 3 do regulaminu tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego


Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz ustalania opłat za ich użytkowanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów lokali (aktualizacja marzec 2016)

Aneks 1 do regulaminu ustalania i rozliczania kosztów lokali


Zasady udostępniania dokumentów spółdzielni mieszkaniowej Korab jej członkom.


Regulamin rozliczania kosztów ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej Korab w Ustce (listopad 2017)

Aneks do uchwały o rozliczaniu kosztów ciepła (Aktualizacja listopad 2020)


Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Korab w Ustce (listopad 2020)