Dokumenty

Uchwała nr 11 2019 Rady Nadzorczej

Regulamin ustanawiania parkingów na nieruchomościach SM Korab

Ustka, dnia 24 czerwca 2019r.


Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018r. Rady Miasta Ustka w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów w 2016r.

Pobierz uchwałę w sprawie opłat za psy 2019 (aktualizacja grudzień 2018)


Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” (aktualizacja grudzień 2018)

Oryginał Statutu jest do wglądu w SM „Korab” w Ustce, ul.Grunwaldzka 10.


Regulamin przyjmowania członków, najmu i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab”


Zmiana do Regulaminu porządku domowego   

Regulamin porządku domowego

 


 

Regulamin rozliczania kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Korab w Ustce  (aktualizacja kwiecień 2019)


 Regulamin Rady Nadzorczej


Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce


Regulamin korzystania z garaży w SM Korab


Regulamin tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych oraz obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce.

Regulamin tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego
Aneks nr 1 do regulaminu tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego
Aneks nr 2 do regulaminu tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego
Aneks nr 3 do regulaminu tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego


Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz ustalania opłat za ich użytkowanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów lokali (aktualizacja marzec 2016)

Aneks 1 do regulaminu ustalania i rozliczania kosztów lokali


Zasady udostępniania dokumentów spółdzielni mieszkaniowej Korab jej członkom.


Regulamin rozliczania kosztów ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej Korab w Ustce (listopad 2017)


Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Korab w Ustce (listopad 2017)