DOKUMENTY

Regulamin eksploatacji instalacji domofonowej. Obowiązuje od 1 stycznia 2022r.

Wniosek o montaż domofonu (pdf)


Regulamin napraw w lokalach. Obowiązuje od 1 stycznia 2022r.


Regulamin ustanawiania parkingów na nieruchomościach SM Korab (nowy)

Ustka, dnia 22 sierpnia 2022r.


Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” (aktualizacja grudzień 2018)

Oryginał Statutu jest do wglądu w SM „Korab” w Ustce, ul.Grunwaldzka 10.


Regulamin najmu lokali mieszkalnych w SM Korab w Ustce


Regulamin porządku domowego. Obowiązuje od 1 stycznia 2022r.


Regulamin ustalania kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Korab” w Ustce.


 Regulamin Rady Nadzorczej


Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce


Regulamin korzystania z garaży w SM Korab


Regulamin tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych oraz obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce.

Regulamin tworzenia i wydatkowania  funduszu remontowego. Obowiązuje od 17 stycznia 2023r.


Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz ustalania opłat za ich użytkowanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów lokali (aktualizacja marzec 2016)

Aneks 1 do regulaminu ustalania i rozliczania kosztów lokali


Zasady udostępniania dokumentów spółdzielni mieszkaniowej Korab jej członkom.


Regulamin rozliczania kosztów zużycia centralnego ogrzewania i podgrzania wody


Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Korab w Ustce (listopad 2020)

AKTUALIZACJA Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków

Scroll to Top