PRZETARGI

Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie okresowych 5–letnich i rocznych przeglądów stanu technicznego budynków, obiektów, placów zabaw, terenów i ich przydatności do użytkowania, zgodnie z art. 62 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r, (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z późniejszymi zm.)
 
 
 
Scroll to Top