ORGANY SPÓŁDZIELNI

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce :

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Lech Zając
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Urszula Gierwiatowska
 • Sekretarz – Elżbieta Kuczmińska

Komisja Rewizyjna :

 • Przewodnicząca – Agnieszka Chojnacka
 • Członek – Elżbieta Kuczmińska
 • Członek – Zbigniew Margol
 • Członek – Grzegorz Woźniak

Komisja GZM i Inwestycji :

 • Przewodnicząca – Dorota Sawicka
 • Członek – Urszula Gierwiatowska
 • Członek – Czesław Gleń
 • Członek – Wiesław Skonieczny

Komisja Przetargowa :

 • Przewodnicząca – Anna Kiepuszewska
 • Z-ca Przewodniczącej – Adam Jakubiak
 • Członek – Anna Rola
 • Członek – Dorota Sawicka
 • Członek – Czesław Gleń
 • Członek – Lech Zając

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce :

 • Prezes – Daniel Król
 • Kierownik GZM – Anna Kiepuszewska
 • Członek Zarządu – Justyna Malinowska

 

Scroll to Top