Przetargi


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KORAB” w Ustce, ul. Grunwaldzka 10, tel. (0-59) 8144-081,

ogłasza przetarg ustny na oddanie w najem

lokalu użytkowego w Ustce przy:

ul. Legionów 7 – lokal użytkowy o p.u. 19,00 m2

Lokal będzie do dyspozycji od dnia 31 lipca 2020 r.

Lokal zlokalizowany jest na poziomie piwnic z wejściem od zewnątrz.

W lokalu będzie można prowadzić działalność nieuciążliwą dla sąsiadujących z lokalem użytkowników i mieszkańców budynków Spółdzielni.

Przetarg odbędzie się w dniu

28 lipca 2020 r. o godz. 10.00

w siedzibie Sp-ni przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Ustce.

Przetarg zostanie przeprowadzony na czynsz podstawowy, który nie obejmuje podatku VAT oraz kosztów dostawy energii elektrycznej i cieplnej, wody i kanalizacji itp.

Wysokość wywoławczej stawki najmu za 1 m2 pow.użytk. lokalu

wynosi – 11,00 netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Spółdzielni

w dniu przetargu w godzinach od 8.00 do 9.30

wadium w wysokości 259,95 zł.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg zrezygnuje lub uchyli się od podpisania umowy najmu lokalu lub odmówi przyjęcia lokalu.

Uczestnik wygrywający przetarg :

1. dokona we własnym zakresie i na swój koszt przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności;

2. przed podpisaniem umowy wpłaci na konto Sp-ni kaucję gwarancyjną w wysokości  jednomiesięcznego czynszu najmu brutto obowiązującego w dniu zawarcia umowy (wraz ze wszystkimi opłatami):

3. wpłacone wadium zostanie zarachowane na poczet pierwszych opłat czynszowych.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w biurze Spółdzielni w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 10 (pokój nr 4) lub telefonicznie pod numerem telefonu 59-8155934 lub 59-8144081.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce, 76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 10,
tel. /059/8144-081, fax /059/ 8144-082,

ogłasza zapytanie ofertowe na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zagospodarowania przestrzeni publicznych, przyblokowych w obszarze rewitalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 47,49,51 (dz.nr 2585) w Ustce

Pobierz szczegółowe informacje o przetargu (zip)

Odpowiedź na zapytanie oferenta

Pobierz protokół z postępowania