Przetargi


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce, ul. Grunwaldzka 10,

ogłasza przetarg nieograniczony na oddanie w najem

lokalu użytkowego o p.u. 59,42 m2

w Ustce przy ul. Legionów 2

Pobierz szczegóły ogłoszenia


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce, 76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 10,
tel. /059/8144-081, fax /059/ 8144-082,
ogłasza przetarg na:
Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych na wymianę wraz z przebudową
wewnętrznej instalacji gazowej (wraz z przeniesieniem pionów instalacyjnych/liczników
gazowych na klatki schodowe) oraz na wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej
(wody zimnej i ciepłej) i kanalizacji sanitarnej (do poziomu piwnic wraz z rewizjami)
– w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej 41, 43, 45, 47, 49
oraz 51 w miejscowości Ustka.

Pobierz szczegółowe informacje o przetargu (zip)

Odpowiedź na zapytanie oferenta


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce zaprasza do złożenia oferty na:
wymianę instalacji oświetleniowej w sześciu klatkach schodowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Wróblewskiego 8 w Ustce wraz z montażem opraw z czujnikami ruchu i zmierzchowymi

Pobierz szczegółowe informacje o przetargu (zip)