Przetargi

ogloszenia z foto -sprzedaż lub wynajem Polna


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) obejmującego następujące obszary :

– czynsze
– media
-windykacja
-kasa
-środki trwałe
– system członkowski
– remonty
-e-Book

Szacunkowa wartość zamówienia 61.500 zł brutto.
Wysokość wadium 1845,00 zł (3% planowanej kwoty brutto)
Termin składania ofert do 4 października 2017 do godz. 10.00
Pożądany termin wykonania 30 kwietnia 2018r.

Pobierz SIWZ


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce ogłasza przetarg 
nieograniczony na:
remont nawierzchni drogi manewrowej przy parkingu w granicach 
nieruchomości mieszkalnej (dz.nr 1974/12) na powierzchni ok. 130 m2 na 
kostkę polbruk oraz remont schodów terenowych przy budynku Wczasowa 3 
kl. VI (dz.nr 2523)

Pobierz SIWZ
Pobierz szczegóły ogłoszenia
Pobierz Zał. nr 1 – formularz ofertowy
Pobierz Zał nr 2 – wzór umowy